Användarvillkor

1. Godkännande av Användarvillkoren
Genom att gå in på Barndagbokens  webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren
Observera att Du måste vara MINST 15 år för att kunna bli medlem och använda Barndagbokens tjänster samt att Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd.


2. Medlemskap
När ett konto skapas erhåller Du en underdomän för ett bloggkonto, lagringsutrymme samt tillgång till barndagbokens tjänster.
Medlemskapet samt underdomän är personligt och kan därmed inte överlåtas till annan person. Det är helt förbjudet att utnyttja en annan medlems användaruppgifter eller annan medlems konto. Du som medlem ansvarar själv för att förvara lösenord till ditt konto på ett säkert sätt för att undvika obehörig åtkomst av konto. Skulle det inträffa att någon obehörig person får åtkomst till ditt konto måste detta omgående anmälas till Barndagboken. Du som medlem ansvarar vidare för att ange en fungerande e-postadress samt i övrigt korrekta användaruppgifter och att hålla dessa uppdaterade.


3. Ansvar för Publicerat Material
Som medlem ansvarar Du själv för de inlägg som du publicerar på din blogg. Du ansvarar även för innehållet i de kommentarer som publiceras i din blogg. Såväl medlemmens egna inlägg som besökares kommentarer anses utgöra publicerat material och måste följa BBS-lagen (1998:12 - Lagen om ansvar för elektroniska  anslagstavlor) samt Personuppgiftslagen (PUL).
Barndagboken förhandsgranskar inte publicerat material och kan  inte hållas ansvarig för innehållet.
Allt publicerat material skall vara på svenska,engelska eller något  av de nordiska språken.


4. Säkerhet
Vi gör vårt bästa för att hålla Barndagboken så säker som möjligt men vi kan inte garantera det. Vi behöver din hjälp för att Barndagboken även i fortsättningen vara säker, och det innebär att Du förbinder dig till följande:

  1. Du får inte skicka obehöriga kommersiella meddelanden (tex. skräppost) till andra medlemmar på Barndagboken.
  2. Du får inte samla in andra användares innehåll eller uppgifter, eller på annat sätt skaffa åtkomst till Barndagboken, via automatiserade metoder (tex. robotar, spindlar) utan vårt tillstånd.
  3. Du får inte bedriva olaglig nätverksförsäljning tex. pyramidspel, på Barndagboken.
  4. Du får under inga omständigheter ladda upp virus eller annan skadlig programkod.
  5. Du får inte hota, mobba eller trakassera någon annan användare.
  6. Du får inte försöka samla in inloggningsuppgifter eller på något vis försöka skaffa dig åtkomst till konto som tillhör någon annan.
  7. Du får inte göra något som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Barndagbokens funktionalitet, tex. en DOS-attack.
  8. Du får inte publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt, som uppmanar till våldshandlingar eller som innehåller nakenhet eller grovt eller godtyckligt våld.5. Personuppgifter
Barndagboken lagrar och behandlar användarnas personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla och kontrollera användarnas användning av tjänsterna.
Barndagboken använder sig av s.k. cookies för att erhålla information om användarnas utnyttjande av tjänsterna. Barndagboken lagrar IP-nummer för varje inloggning samt för varje kommentar som skrivs. Barndagboken lämnar endast ut insamlade uppgifter till rättsväsendet och i det fall bloggen ingår i ett rättsärende.


6. Uppsägning av medlemskap
Du som medlem kan när som helst säga upp ditt medlemskap hos Barndagboken. Medlemskapet avslutas genom att Du kontaktar oss via e-post.
Barndagboken har rätt att säga upp ett medlemskap med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot något i användaravtalet. Ett avslutat konto och dess bloggadress står efter 6 månader till förfogande för nya medlemmar.


7. Tvister
Uppstår en tvist i anledning av dessa Användarvillkor skall detta prövas av svensk allmän domstol.
Om någon kommer till oss med skadeståndsanspråk som rör dina handlingar, ditt innehåll eller dina uppgifter på Barndagboken, ska Du ersätta oss för skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive juridiska avgifter och kostnader) som uppstår ur sådant anspråk.
Vi ansvarar inte för något innehåll eller information som användare överför till eller publicerar på Barndagboken. Vi ansvarar inte för någon information eller något innehåll som är stötande, olämpligt, obscent eller olagligt som visas på Barndagboken.


8. Ändring av Användarvillkoren
Barndagboken är är berättigad att när som helst ändra användarvillkoret. När ändringar utförs kommer detta att meddelas via e-post.
Om Du fortsätter att använda Barndagboken efter att ändringar i våra användarvillkor gjorts, innebär det att Du godkänner de ändrade villkoren.